Pomożemy Ci osiągnąć pozytywne wibracje w Biznesie

Czego oczekujesz od ubezpieczenia na życie? 

Zanim wybierzemy to właściwe i ostateczne ubezpieczenie. Należy zadać sobie kilka fundamentalnych pytań. Przede wszystkim:

  • Co dokładnie chcemy ubezpieczyć?
  • Kto ma być ubezpieczony?
  • Jakie są twej potrzeby i możliwości?

Ubezpieczenie na życie z założenia ma nas chronić przed ponoszeniem wysokich kosztów leczenia w przypadku nagłego zachorowania lub wypadku. Zupełnie inne potrzeby będzie miała osoba, będąca głównym żywicielem  kilkuosobowej rodziny, a zupełnie inne osoba samotna, chcąca zabezpieczyć wyłącznie własną przyszłość. Główny żywiciel rodziny poza własnym zdrowiem powinien min. zabezpieczyć przyszłość swoich najbliższych na wypadek własnej śmierci. Na co dzień o tym nie myślimy, jednak taka polisa może zadecydować o przyszłości naszych dzieci, dać im szansę na studia i spokojne wejście w dorosłe życie. 

Warunki zakupu ubezpieczenia na życie

Przed przystąpieniem do konkretnej polisy powinniśmy dokładnie zapoznać się z jej warunkami. Pozwoli nam to na uniknięcie niepotrzebnych rozczarowań. Część ubezpieczycieli zawiera w nich różnego rodzaju klauzule i karencje. Należy zwrócić uwagę, po jakim czasie od przystąpienia do polisy możemy starać się o wypłatę kwoty ubezpieczenia. Polisy, poza kosztami związanymi z leczeniem, często przewidują specjalne premie w określonych okolicznościach. Może być to na przykład wypłata określonej kwoty z okazji narodzin dziecka. Warunkiem koniecznym może być jednak zajście w ciąże np. nie wcześniej niż pół roku od daty rozpoczęcia odprowadzania składek. Jeśli planujemy powiększenie rodziny warto zwrócić na to uwagę. Podobna klauzula może uniemożliwić wypłatę w przypadku nagłego zachorowania. Jeśli kilka tygodni po wykupieniu polisy okaże się, że jesteśmy ciężko chorzy ubezpieczyciel ma prawo uznać, że o swojej chorobie wiedzieliśmy dużo wcześniej i zakwestionować wypłatę. 

Składki ubezpieczeniowe

Wysokość składek ubezpieczeniowych jest równie istotna. To od nich zależy czy będzie nas stać na polisę, ale również czy wysokość kwoty ubezpieczenia będzie dla nas wystarczająca. W dużych zakładach pracy warto rozważyć przystąpienie do polisy grupowej. Jej warunki mogą być dużo korzystniejsze. Składki polisy indywidualnej wahają się od kilkudziesięciu do kilkuset złotych. Można płacić je co miesiąc, kwartalnie lub raz do roku. 

Kiedy można wykorzystać ubezpieczenie na życie?

Tu po raz kolejny istotne są warunki konkretnej polisy. Zdecydowana większość z nich ubezpiecza nas na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu, nagłej śmierci naszej i naszych bliskich oraz innych nieprzewidzianych okoliczności. Niektóre polisy zawierają również ubezpieczenie naszego mienia. Możliwość skorzystania z ubezpiezenia możemy stracić, jeśli wypadek był spowodowany przez nas, a jego główną przyczyną był stan upojenia alkoholowego.