Pomożemy Ci osiągnąć pozytywne wibracje w Biznesie

Ubezpieczenie emerytalne stanowi ok.19,5% kwoty całkowitego dochodu i ma za zadanie zapewnić pracownikowi zabezpieczenie na rzecz jego przyszłej emerytury i obejmuje każdego pracownika niezależnie od rodzaju umowy, jaka wiąże go z pracodawcą — jedynym wyjątkiem są tutaj prokuratorzy.

Ubezpieczenie rentowe chroni nas na wypadek utraty zdrowia lub innych okoliczności, które uniemożliwiłyby nam wykonywanie pracy. Umożliwia także otrzymanie renty rodzinnej w przypadku śmierci osoby, będącej żywicielem rodziny. Podlegają mu wszystkie osoby, podlegające ubezpieczeniu emerytalnemu z wyłączeniem osób, sprawujących osobistą opiekę nad dzieckiem i niespełniających warunków do podlegania ubezpieczeniom emerytalnym  (więcej na temat owych warunków można przeczytać tutaj)

Ubezpieczenie wypadkowe zapewnia nam zabezpieczenie finansowe, jeśli ulegniemy wypadkowi w miejscu pracy lub zapadniemy na skojarzoną z naszą profesją chorobę zawodową. Ubezpieczenie wypadkowe obejmuje osoby, podlegające ubezpieczeniu rentowemu z wyłączeniem bezrobotnych pobierający zasiłek, posłów do Parlamentu Europejskiego, osób wykonujących pracę nakładczą (czyli pracujących głównie w domu, otrzymujących wynagrodzenie zależne od wykonanej pracy, a nie od jej czasu), żołnierzy niezawodowych pełniących czynną służbę, osób przebywających na urlopach wychowawczych i pobierających zasiłek macierzyński lub świadczenia socjalne.

Ubezpieczenie chorobowe umożliwia nam otrzymywanie zasiłku chorobowego w sytuacji, w której nie będziemy mogli przyjść do pracy z przyczyn zdrowotnych – mamy tutaj na myśli między innymi chorobę, ciążę lub uraz, powstały poza miejscem pracy (za wszystkie wypadki, mające miejsce w zakładzie pracy odpowiada ubezpieczenie wypadkowe). W zależności od okoliczności, w jakich doszło do naszej niedyspozycji, otrzymujemy 70% sumy naszego wynagrodzenia – jeśli przebywamy w szpitalu, 80% – jeśli przebywamy na zwolnieniu lekarskim i 100 %, jeśli zachorujemy w trakcie ciąży. Obowiązkowo są nim objęte osoby, pracujące w oparciu o umowę o pracę — jeżeli pracujemy na umowę-zlecenie, możemy się do niego zgłosić dobrowolnie — składamy naszemu pracodawcy stosowny wniosek, który zgodnie z prawem musi zostać przyjęty. Składka na ubezpieczenie chorobowe wynosi obecnie 2.45% kwoty brutto, wpisanej w umowie.

Podsumowując – głównym zadaniem ubezpieczenia społecznego jest ochrona pracownika na wypadek najróżniejszych, nieprzewidzianych sytuacji losowych. W zależności od rodzaju wykonywanej pracy oraz rodzaju umowy, a mocy której ją podejmujemy, podlegamy części z nich obowiązkowo, a w pozostałe możemy się „wyposażyć” według naszych własnych potrzeb i preferencji.